Otevírací doba: PO - PA 07:30 - 15:00

Ceník

Ceník

FemtoLasik - Femtosekundový laser LensX, Excimerový laser Wave light EX50015.500 až 22.500 Kč
PRK15.500 Kč
Trans Epitelial PRK16.500 Kč
Laserová dokorekce5.000 Kč
LRI – relaxační nářezy rohovky, které odstraní nízký stupeň astigmatismu3.000 Kč
Veškerá vstupní vyšetření, pooperační péče vč. léků, terapeutické čočky a konzultace jsou ZDARMA!
Uvedené ceny platí pro jedno oko.
Implantace fakické nitrooční čočky - myopické26.000 Kč
Implantace fakické nitrooční čočky - hypermetropické27.000 Kč
Veškerá vstupní vyšetření, pooperační péče vč. léků a konzultace jsou ZDARMA!
Uvedené ceny platí pro jedno oko.
Balíček individual / analýza PS*, laserem as, operace, čočka s filtrem17.900 Kč
Balíček toric / analýza PS, femto s implantací torické čočky20.900 Kč
Balíček bifokal EDOF / analýza PS, femto s implantací bifokální čočky22.000 Kč
Balíček Vivity / femto s implantací Vivity čočky32.000 Kč
Balíček multifokal femto s implantací multifokální čočky< t.č. nedostupné32.000 Kč
Balíček multifokal toric / analýza PS, femto s impl. multifokální torické čočky30.000 Kč
Balíček trifokal / analýza PS, femto s implantací trifokální čočky33.000 Kč
Balíček trifokal toric / femto s impl. trifokální torické čočky39.000 Kč
Analýza PS – Keratorefraktometrie, Biometrie, Tonometrie, Endotelová mikroskopie, Pentacam
Uvedené ceny platí pro jedno oko.
Pro pojištěné0 Kč
Pro nepojištěné10.000 Kč
Balíček individual /Analýza PS,* Asferická monofokální čočka s filtrem na ochranu sítnice6.500 Kč
Balíček toric /analýza PS, USG s implantací torické čočky6.000 Kč
Balíček bifokal EDOF / analýza PS, USG s implantací bifokální čočky12.500 Kč
Balíček multifokal /analýza PS, USG s implantací multifokální čočky24.000 Kč
Balíček Vivity / USG s implantací čočky Vivity24.000 Kč
Balíček multifokal toric /analýza PS, USG s impl. multifokální torické čočky25.000 Kč
Balíček trifokal /analýza PS, USG s implantací trifokální čočky25.000 Kč
Balíček trifokal toric /analýza PS, USG s impl. trifokální torické čočky29.000 Kč
Analýza PS – Keratorefraktometrie, Biometrie, Tonometrie, Endotelová mikroskopie, Pentacam
Uvedené ceny platí pro jedno oko.
Aplikace Eylea10.000 Kč
Plastická operace horních víček (2 oči)15.000 Kč
Plastická operace dolních víček (2 oči)16.000 Kč
Plastická operace horního i dolního víčka (2 oči)22.000 Kč
Konzultace a pooperační péče500 Kč
Vyšetření Pentacam, Topograf – před operací katarakty250 Kč/oko
Ubytování včetně polopenze800 Kč/1 noc
Způsoby úhrady
  • v hotovosti v den zákroku
  • bezhotovostně platební kartou v den zákroku platba karty
  • převodem na účet vedený u ČSOB a.s.
    číslo účtu: 242721935/0300
    VS celé rodné číslo bez lomítka.
    Podmínkou je připsání platby na náš účet nejpozději 1 pracovní den před termínem zákroku.
  • platba na splátky – více informací na klientské lince www.uvernaoci.cz